วีดีทัศน์ผลงานของสภาฯ

งานเปิดตัวสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนจังหวัดา­ยแดนภาคใต้ งาน "สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้: พลังเยาวชนชายแดนใต้สู่สันติสุข" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ 11 กรกฎาคม 2558 นี้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา https://www.youtube.com/watch?v=YJoOyjIJyek&feature=youtu.be

Visitors: 6,321